Etude européenne sur les transports urbains. Résultat pour la Stib : 20ème sur 23.


(www.brusselnieuws.be - donderdag 18 februari 2010)

Brussels openbaar vervoer onder Europees gemiddelde

Het Brussels openbaar vervoer komt slecht uit een vergelijkende Europese studie. Slechts drie steden uit het voormalige Oostblok scoren slechter op het vlak van frequentie en reistijd. De MIVB relativeert de studie.

Experts van de universiteit van Stuttgart namen het openbaar vervoer in 23 Europese steden onder de loep. Dat gebeurde in opdracht van de Internationale Automobielfederatie FIA, in ons land vertegenwoordigd door Touring.

Het Brussels openbaar vervoer blijkt vooral traag. Enkel Praag, Warschau en Zagreb doen het nog slechter. Vooral de lage frequentie doet Brussel hierbij de das om. "De metro is wel snel maar rijdt niet frequent genoeg, zelfs tijdens de spits," zegt Danny Smagghe van Touring. "De stellen zitten soms overvol waardoor mensen de volgende metro moeten nemen."

Bij de MIVB wijzen ze op de moeilijke budgettaire situatie. "We doen wat we kunnen om het aanbod uit te breiden," zegt woordvoerder Guy Sablon. "Dit jaar moeten we 46 miljoen euro besparen maar toch gaan we door met de verlenging van tram 94 en de aanleg van een tram op de Leopold III-laan."

Anderzijds krimpt het aanbod her en der, zeker 's avonds en in het weekend. "Op enkele lijnen hebben we de frequentie teruggeschroefd maar elders voeren we die dan weer op. Dat is een evenwichtsoefening. Gezien de situatie komt het erop aan onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten."

Nachtnet
Ook het feit dat Brussel door de week geen nachtaanbod heeft, kost punten. "Maar voor het nachtelijk vervoer in de week mikken we op Collecto en dat systeem is niet in de studie opgenomen," countert Sablon die vragen heeft bij de financiële haalbaarheid van een volwaardig nachtnet. "Noctis heeft aangetoond dat de vraag niet overweldigend is terwijl dat wel veel geld kost."

Ander pijnpunt zijn de trage verbindingen tussen het stadscentrum en de buitenwijken, ook buiten het Brussel Gewest. Op dat vlak verwacht de MIVB een verbetering door het overleg over interregionale mobiliteit dat onlangs is opgestart door minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) en haar Vlaamse collega Hilde Crevits (CD&V).

Nog volgens de studie zijn de overstapmogelijkheden beter dan vroeger maar er zijn nog te weinig parkings om de overstap tussen auto en openbaar vervoer mogelijk te maken. De toegankelijkheid en informatie aan stopplaatsen kunnen ook nog beter.

Nieuwe routeplanner
Op het vlak van informatie is er volgens de MIVB alvast beterschap in zicht. "Dit jaar hebben we een nieuwe afdeling opgericht die de reizigers beter moet begeleiden, vanaf het moment dat ze een traject zoeken tot ze op hun bestemming aankomen." In maart komt er alvast een nieuwe, performantere routeplanner op de website.

In de totaalscore landt Brussel nog wel in de middenmoot. Dat heeft het te danken aan de relatief goedkope prijzen en de beschikbaarheid van tickets. Ook het aanbod van digitale informatie in de voertuigen is een pluspunt.

"Als Europese hoofdstad mag het toch allemaal iets meer zijn," zegt Smagghe van Touring nog. "Er is nog werk aan de winkel."

Vier maatschappijen
Bij de MIVB vinden ze dat Touring de resultaten te negatief voorstelt en benadrukken ze dat ook andere spelers verantwoordelijk zijn. "In Brussel bieden vier maatschappijen openbaar vervoer aan. Bovendien zijn verschillende bestuursniveaus verantwoordelijk. Die complexiteit speelt in ons nadeel."

"We scoren uiteindelijk net iets beter dan Amsterdam en dat is toch de stad waar we het meest naar kijken in deze studie. Het aantal inwoners en het vervoersaanbod zijn immers vergelijkbaar met Brussel. Ook Parijs doet het niet veel beter en Londen en Madrid zelfs slechter." München, Helsinki en Wenen hebben volgens de studie het beste openbaar vervoer.

------------------------------

Vingtième sur 23, bravo la Stib !!!
Seules, Prague, Varsovie et Zagreb font moins bien.
Bien sûr, si elle gère tout son réseau comme le Rond-point Churchill et le carrefour VDK, les habitants d'Uclle ne sont pas surpris par ce résultat.