La Stib et ses espoirs de budget


(www.brusselnieuws.be - zaterdag 09 oktober 2010)
MIVB krijgt negatief advies over financiële verwachtingen (update)

De beslissingen van de MIVB-directie over de budgettaire situatie en verwachtingen van het bedrijf zijn ondoorzichtig. Dat zegt de commissaris van de Brusselse regering. Hij geeft daarom een streng en negatief advies over de financiële vooruitzichten van de MIVB. Minister Grouwels relativeert.

Het bericht stond zaterdag in La Libre Belgique. Het advies van de commissaris gaat over de budgettaire verwachtingen voor 2010 en 2011 en voor de komende vijf jaar.

De uitgaven van de MIVB stijgen zoals verwacht maar volgens de commissaris heerst er een zekere ondoorzichtigheid over de beslissingen die de directie van de openbare vervoersmaatschappij dit jaar nam. Daarnaast waarschuwt de commissaris ook voor een explosie van de uitgaven bij de MIVB.

Volgens bevoegd minister Brigitte Grouwels (CD&V) zijn "de budgetvoorstellen die werden ingediend door de MIVB volledig conform het lopende beheerscontract en de besparingen die de MIVB op vraag van de Brusselse regering in 2010 heeft moeten doen."

De minister wijst er op dat de MIVB in 2010 43 miljoen euro moest besparen. "Door die besparing lijkt het budget nu toe te nemen, maar dat stemt overeen met de normale evolutie van het beheerscontract," aldus de minister. Zij hoopt ook dat de dotaties voor volgend jaar stijgen zodat de doelstellingen van het Iris 2-plan kunnen gehaald worden.

© brusselnieuws.be